15/04/2021 07:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề từ - 20. Phạm Tuấn Lâm

Tác giả: Phan Mạnh Danh - 潘孟名

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 01/04/2007 08:12

 

Hoa biểu không tồn hạc phất quy
Mạn tòng hãn mạc nhận tu my
Tiêu sầu mỗi tá tha nhân tửu
Truyền thế do đa ấu phụ từ
Vị quả tỳ quan năng tác tý
Bản lai hoa cốt dị thành thi
Minh đô diệm thể tư nhân thiện
Văn giá thiên thu định giả thuỳ.
Bài đề từ của Phạm Tuấn Lâm, không phải của Phan Mạnh Danh, nhưng nằm trong cùng tập thơ nên gửi ở đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Mạnh Danh » Đề từ - 20. Phạm Tuấn Lâm