19/01/2022 18:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mẹ già ở chốn lều tranh (II)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2015 14:29

 

Mẹ già ở chốn lều tranh
Đói no chẳng biết, rách lành chẳng hay
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mẹ già ở chốn lều tranh (II)