11/12/2022 06:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phục ký Yên Kinh đạo hữu
復寄燕京道友

Tác giả: Khâu Xứ Cơ - 丘處機

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Mặc Am vào 27/02/2019 16:54

 

Nguyên tác

十年兵火萬民愁,
千萬中無一二留。
去歲幸逢慈詔下,
今春須合冒寒遊。
不辭嶺北三千里,
仍念山東二百州。
窮急漏誅殘喘在,
早教身命得消憂。

Phiên âm

Thập niên binh hoả vạn dân sầu,
Thiên vạn trung vô nhất nhị lưu.
Khứ tuế hạnh phùng từ chiếu hạ,
Kim xuân tu hợp mạo hàn du.
Bất từ Lĩnh Bắc tam thiên lý,
Nhưng niệm Sơn Đông nhị bách châu.
Cùng cấp lậu tru tàn suyễn tại,
Tảo giao thân mệnh đắc tiêu ưu.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Mười năm binh lửa muôn dân khổ
Ngàn vạn còn đâu lấy một người
May thay năm ngoái ban từ chiếu
Lạnh giá xuân nay khởi hành thôi
Ngại chi Lĩnh Bắc ba ngàn dặm
Vẫn nhớ Sơn Đông mấy khoảng trời
Lao đao lánh nạn tàn hơi thở
Cũng để thân ta sớm thảnh thơi
Bài thơ này Khâu Xứ Cơ sáng tác trước khi lên đường diện kiến Thành Cát Tư Hãn, được chép trong Trường Xuân chân nhân tây du ký.
Nguồn: Lịch sử Trung Hoa: Giao lưu và giao thông, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khâu Xứ Cơ » Phục ký Yên Kinh đạo hữu