18/01/2021 02:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụ mẫu tục kinh đa
父母續經多

Tác giả: Hàn Sơn - 寒山

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/07/2008 20:01

 

Nguyên tác

父母續經多,
田園不羡他。
婦搖機軋軋,
兒弄口呱呱。
拍手摧花舞,
支頤聽鳥歌。
誰當來嘆賞,
樵客屢經過。

Phiên âm

Phụ mẫu tục kinh đa,
Điền viên bất tiện tha.
Thê dao cơ yết yết,
Nhi lộng khẩu oa oa.
Phách thủ thôi hoa vũ,
Chi di thính điểu ca.
Thuỳ đương lai thán thưởng,
Tiều khách lũ kinh qua.

Dịch nghĩa

Cha mẹ liên tục buôn bán nhiều thứ,
Không còn ham thích ruộng vườn nữa.
Vợ chạy khung cửi lách cách,
Con chơi miệng ê a.
Ta vỗ tay giục hoa múa,
Tựa má nghe chim hót.
Lúc đó ai lại chê khen?
Bọn tiều phu thường đi qua.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Cha mẹ kinh doanh nhiều
Ruộng vườn chẳng bận ta
Vợ đưa thoi thoăn thoắt
Con đùa miệng ê a
Vỗ tay giục hoa múa
Tựa má nghe chim ca
Có ai hay khen ngợi?
Tiều khách thường lại qua
Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Sơn » Phụ mẫu tục kinh đa