18/05/2021 15:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhầm lẫn

Tác giả: Hollo Andras

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 15/04/2008 22:05

 

Bản dịch của Trương Đăng Dung

Ký ức không nhầm lẫn:
Nó tìm được
Cái không có

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hollo Andras » Nhầm lẫn