07/07/2022 12:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân hành
春行

Tác giả: Giả Đảo - 賈島

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 02/06/2007 10:42

 

Nguyên tác

去去行人遠,
塵隨馬不窮。
旅情斜日後,
春色早煙中。
流水穿空館,
閑花發故宮。
舊鄉千里思,
池上綠楊風。

Phiên âm

Khứ khứ hành nhân viễn,
Trần tuỳ mã bất cùng.
Lữ tình tà nhật hậu,
Xuân sắc tảo yên trung.
Lưu thuỷ xuyên không quán,
Nhàn hoa phát cố cung.
Cựu hương thiên lý tứ,
Trì thượng lục dương phong.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Người đi đi đã rất xa
Bụi theo vó ngựa chạy qua, vô cùng
Tình quê đất khách chiều buông
Màu xuân thấp thoáng trong vùng cỏ sương
Nước trôi qua trước điện không
Hoa bâng khuâng nở, dấu cung xưa tàn
Quê xưa nhớ đến muôn vàn
Bên hồ gió thổi mênh mang liễu buồn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giả Đảo » Xuân hành