04/07/2020 13:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sầu riêng chín rụng thơm tho

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 31/03/2016 17:22

 

Sầu riêng chín rụng thơm tho
Tim em suýt đổ lần mò sang thăm
Ai đồn em mới mười lăm
Người ta mười tám đêm nằm chờ ai.
2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Sầu riêng chín rụng thơm tho