23/03/2023 08:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuê nhân tặng viễn kỳ 2
閨人贈遠其二

Tác giả: Vương Nhai - 王涯

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Phụng Hà vào 12/12/2009 23:43

 

Nguyên tác

遠戍功名薄,
幽閨年貌傷。
妝成對春樹,
不語淚千行。

Phiên âm

Viễn thú công danh bạc,
U khuê niên mạo thương.
Trang thành đối xuân thụ,
Bất ngữ lệ thiên hàng.

Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Đời lính thú công danh bạc bẽo,
Chốn phòng khuê nhan sắc phai dần.
Điểm trang xong nhìn cây xuân,
Buồn nhưng chẳng nói, lệ tần ngần rơi.
Có bản chép tác giả bài này là Vương Duy.
Nguồn: Đường thi cảm dịch, Đinh Vũ Ngọc, NXB Đà Nẵng, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Nhai » Khuê nhân tặng viễn kỳ 2