26/05/2024 22:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điệp luyến hoa kỳ 4
蝶戀花其四

Tác giả: Âu Dương Tu - 歐陽修

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Phụng vũ cửu thiên vào 23/07/2007 04:53

 

Nguyên tác

越女采蓮秋水畔。
窄袖輕羅,
暗露雙金釧。
照影摘花花似面。
芳心只共絲爭亂。

鸂鶒灘頭風浪晚。
霧重煙輕,
不見來時伴。
隱隱歌聲歸棹遠。
離愁引著江南岸。

Phiên âm

Việt nữ thái liên thu thuỷ bạn.
Trách tụ khinh la,
Ám lộ song kim xuyến.
Chiếu ảnh trích hoa hoa tự diện.
Phương tâm chỉ cộng ty tranh loạn.

Khê xích[1] than đầu phong lãng vãn.
Vụ trọng yên khinh,
Bất kiến lai thời bạn.
Ẩn ẩn ca thanh quy trạo viễn.
Ly sầu dẫn trước giang nam ngạn.

Dịch nghĩa

Gái Việt hái sen bên bờ sông thu,
Tay áo nhỏ nhẹ nhàng bay,
Đôi xuyến vàng ẩn trong sương mờ.
In hình hái hoa, hoa như mặt,
Lòng (nhuỵ hoa) thơm cùng với tơ tranh nhau náo loạn.

Khê xích đầu thác nước, buổi chiều sóng gió,
Sương nặng, khói nhẹ,
Không thấy bạn tới.
Nghe thấp thoáng tiếng ca của khách chèo từ xa
Nõi buồn ly biệt ở bờ nam sông.

Bản dịch của Mai Nhược Hoa @www.vietkiem.com

Bờ thu Việt nữ hái sen,
Vờn tay áo lụa ẩn khoen xuyến vàng.
Hái hoa hoa ánh mặt nàng,
Lòng đây chỉ khốn nỗi quàng tơ vương.

Hỏi dòng Khê Xích phong sương,
Mù thâm khói nhẹ chung đường bạn đâu?
Chèo về ca vẳng bến đầu,
Bờ lan một dải mây sầu Giang Nam.
[1] Tên một loài chim ở nước, màu tía, tục gọi là “tử uyên ương”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Âu Dương Tu » Điệp luyến hoa kỳ 4