23/01/2022 23:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 53

Tác giả: Nguyễn Vũ Tiềm

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/05/2019 06:22

 

Vui vì đầu nậu vào sân
Buồn vì danh thủ văn chương bán độq
Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Vũ Tiềm » Bài số 53