20/09/2020 04:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tứ tuyệt kỳ 1
四絕其一

Tác giả: Phùng Tiểu Thanh - 馮小青

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi Vanachi vào 26/07/2005 10:33

 

Nguyên tác

稽首慈雲大士前,
莫生西土莫生天。
願為一滴楊枝水,
化作人間并蔕蓮。

Phiên âm

Khể thủ từ vân Đại sĩ tiền,
Mạc sinh Tây Thổ, mạc sinh thiên.
Nguyện vi nhất trích dương chi liễu,
Sái tác nhân gian tịnh đế liên.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Bồ Tát mây từ xin cúi lạy,
Chẳng mong thành Phật, chẳng lên trời.
Mong thành giọt nước nhành dương liễu,
Rắc hoá thành sen kép giữa đời!
Nguồn:
1. Tạp chí Văn học nước ngoài, số 5 năm 1997
2. Thơ văn cổ Trung Hoa - mảnh đất quen và lạ, Nguyễn Khắc Phi, NXB Giáo dục, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Tiểu Thanh » Tứ tuyệt kỳ 1