07/05/2021 08:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phù dung trì
芙蓉池

Tác giả: Tào Thực - 曹植

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tam Quốc
Đăng bởi Vanachi vào 09/09/2008 11:29

 

Nguyên tác

逍遙芙蓉池,
翩翩戲輕舟。
南揚棲雙鵠,
北柳有鳴鳩。

Phiên âm

Tiêu dao phù dung trì,
Phiên phiên hí khinh chu.
Nam dương thê song hộc,
Bắc liễu hữu minh cưu.

Dịch nghĩa

Tiêu dao tự tại ra chơi ao sen,
Chiếc thuyền nhẹ lướt thung dung.
Cành phía nam đôi chim hộc (ngỗng) đậu,
Cây liễu phía bắc có con chim cưu (tu hú) hót.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Tới chơi ao phù dung,
Thong dong mảnh thuyền trôi.
Nam phô đôi hộc đậu,
Liễu bắc hót chim cưu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Thực » Phù dung trì