03/12/2021 05:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thôi cửu đệ dục vãng Nam sơn mã thượng khẩu hào dữ biệt
崔九弟欲往南山馬上口號與別

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2014 22:17

 

Nguyên tác

城隅一分手,
幾日還相見。
山中有桂花,
莫待花如霰。

Phiên âm

Thành ngung nhất phân thủ,
Kỷ nhật hoàn tương kiến?
Sơn trung hữu quế hoa,
Mạc đãi hoa như tản.

Dịch nghĩa

Một lần chia tay nhau ở góc thành này,
Bao giờ chúng ta mới được gặp lại?
Trong núi này có hoa quế,
Đừng đợi đến khi hoa tàn.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chia tay tại góc thành này
Bao giờ ta lại nắm tay tương phùng?
Quế hoa trong núi thơm lừng
Mong em đừng đợi hoa ung mới về
Thôi cửu tức Thôi Hưng Tông, em họ và cũng là bạn thân của tác giả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Thôi cửu đệ dục vãng Nam sơn mã thượng khẩu hào dữ biệt