02/02/2023 04:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nước mắt em

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 14/08/2016 11:46

 

Nước mắt em là thuyền
Anh phiêu giạt
Cập bến tình
Tuỳ em.
Cái Bè, Tiền Giang, 2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Nước mắt em