14/08/2022 07:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vương thập ngũ tư mã đệ xuất giao tương phỏng kiêm di dinh mao ốc tư
王十五司馬弟出郭相訪兼遺營茅屋貲

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/03/2015 21:41

 

Nguyên tác

客裏何遷次,
江邊正寂寥。
肯來尋一老,
愁破是今朝。
憂我營茅棟,
攜錢過野橋。
他鄉唯表弟,
還往莫辭遙。

Phiên âm

Khách lý hà thiên thứ,
Giang biên chính tịch liêu.
Khẳng lai tầm nhất lão,
Sầu phá thị kim triêu.
Ưu ngã dinh mao đống,
Huề tiền quá dã kiều.
Tha hương duy biểu đệ,
Hoàn vãng mạc từ diêu.

Dịch nghĩa

Nơi đất khách sao mà ở nơi xa vậy,
Nơi bên sông là chỗ thật vắng vẻ.
Chẳng lẽ tới tìm một ông già,
Chiều nay đang thật là buồn.
Lo cho tôi kiếm cột với lá lợp,
Nên mang tiền tới bước qua cầu nơi đồng quê.
Nơi xứ người chỉ có người em bên ngoại này,
Đi lại chẳng nề xa xôi.

Bản dịch của Phạm Doanh

Làng khách sao xa thế,
Ven sông thật vắng vẻ.
Có công tìm lão già,
Chiều nay đang buồn tẻ.
Lo tôi kiếm tranh tre,
Mang tiền vượt cầu khỉ.
Quê người may có em,
Tới lui chẳng ngại trễ.
(Năm 760)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Vương thập ngũ tư mã đệ xuất giao tương phỏng kiêm di dinh mao ốc tư