18/10/2021 06:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trời lụt

Tác giả: Khương Hữu Dụng

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 17/09/2008 22:50

 

Mây kéo mưa tuôn gió thổi ào
Cõi bờ nguy ngập biết là bao!
Trời xanh quá hại dân đen nọ,
Đất trắng còn cho nước bạc vào!
Nỡ để non sông chìm đắm thế,
Đành trông sóng gió dập vùi sao?
Thuyền từ còn đợi ai đưa nữa?
Lặn lội cùng nhau cứu vớt nhau.
Hy Doãn
Tiếng Dân 11-11-1931

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Hữu Dụng » Trời lụt