20/10/2021 15:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tích Thảo lĩnh
積草嶺

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/02/2015 10:46

 

Nguyên tác

連峰積長陰,
白日遞隱見。
颼颼林響交,
慘慘石狀變。
山分積草嶺,
路異明水縣。
旅泊吾道窮,
衰年歲時倦。
卜居尚百里,
休駕投諸彥。
邑有佳主人,
情如已會面。
來書語絕妙,
遠客驚深眷。
食蕨不願餘,
茅茨眼中見。

Phiên âm

Liên phong tích trường âm,
Bạch nhật đệ ẩn hiện.
Sưu sưu lâm hưởng giao,
Thảm thảm thạch trạng biến.
Sơn phân Tích Thảo lĩnh,
Lộ dị Minh Thuỷ huyện.
Lữ bạc ngô đạo cùng,
Suy niên tuế thời quyện.
Bốc cư thượng bách lý,
Hưu giá đầu chư ngạn.
Ấp hữu giai chủ nhân,
Tình như dĩ hội diện.
Lai thư ngữ tuyệt diệu,
Viễn khách kinh thâm quyến.
Thực quyết bất nguyện dư,
Mao tì nhãn trung kiến.

Dịch nghĩa

Các đỉnh núi liền nhau tạo thành một bóng mát dài,
Mặt trời lúc hiện lúc khuất.
Rì rào tiếng rừng ru,
Vun vút dáng đá thay đổi.
Núi chia đỉnh Tích Thảo,
Đường ranh với huyện Minh Thuỷ.
Đậu thuyền nơi chốn lạ là chỗ đường cùng của ta,
Vào tuổi già, tháng ngày mệt mỏi.
Đi tới chỗ định ở còn đến cả trăm dặm,
Dừng xe trông nhờ các bạn bè.
Ấp đó có những người chủ tốt bụng,
Đối sử như đã từng gặp gỡ rồi.
Viết thư lời thăm hỏi ân cần,
Khách từ xa tới thấy ngại về việc tốt bụng.
Sẽ ăn rau dền không bỏ thừa một cọng,
Căn nhà lá như hiện ra trước mắt kia.

Bản dịch của Phạm Doanh

Dãy núi tạo bóng dài,
Mặt trời thấp thoáng soi.
Núi thay hình thoăn thoắt,
Rừng vang tiếng thóp thoi.
Tích Thảo núi chia cách,
Minh Thuỷ đường rạch đôi.
Nơi dường kẹt, thuyền đậu,
Lúc mệt mỏi, năm sui.
Chỗ ở còn trăm dặm,
Dừng xe, nhờ các ngài.
Ấp có người tốt bụng,
Đãi như từng gặp rồi.
Khách xa ngại nhờ vả,
Thư viết, thắm thiết lời.
Ăn rau không bỏ phí,
Nhà lá trước mắt coi!
(Năm 759)

Lời tự: "Đồng Cốc huyện giới" 同谷縣界 (Ranh giới với huyện Đồng Cốc).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tích Thảo lĩnh