15/06/2021 19:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông bắc thì dựa vũng Chùa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/09/2015 16:32

 

Đông bắc thì dựa vũng Chùa[1]
Nồm nam dựa Chụt[2], bốn mùa như ao
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Ở ngay Đèo Ngang.
[2] Hòn đảo gần Đèo Ngang, bè thường đến ẩn nấp khi bị giông bão.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đông bắc thì dựa vũng Chùa