18/08/2022 00:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Tiểu Cô sơn

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 22/04/2017 10:45

 

Phiên âm

Phối thiên thành song cô bất cô
Thử quân tối tự kính trung dô
Tân trang tiên kế trâm nghi hữu
Đạm tảo nga mi đại dục vô
Phiếm bích nhất quyền dung khổ hải
Nhượng huynh bách lý viễn phiên hồ
Tằng nhân đằng khác yên ba trở
Độc lập phong trung chỉ hướng đồ

Dịch nghĩa

Hợp với trời thành hai, nói cô mà lại không đơn
Vị thần này giống như viên ngọc đẹp trong gương
Nàng Tiên nên có chiếc trâm để cài bím tóc mới trang điểm
Còn làn mi đen nhạt kẻ thì phải chăng là không nên có
Sóng xanh cuồn cuộn đổ vào biển khổ
Nhường chàng trăm dặm vòng vèo qua sông hồ
Từng có những du khách bị sóng gió cản trở
Vẫn một mình đứng trong gió chỉ đường đi cho mọi người

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Cô sơn ai bảo cô đơn
Ý trời, như ngọc trong gương có thần
Nàng tiên bím tóc cài trâm
Còn làn mi kẻ không cần điểm tô
Sóng xanh biển khổ tràn bờ
Nhường chàng trăm dặm sông hồ phải qua
Có người sông núi bôn ba
Một mình tìm lối chỉ cho mọi người
Tương truyền tiên nữ tên là Tiểu Nương có chiếc giày bị lấy cắp, chiếc giày đó biến thành núi Tiểu Cô.

Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Đề Tiểu Cô sơn