27/11/2020 16:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường Sa tống Lý thập nhất Hàm
長沙送李十一銜

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/10/2008 01:28

 

Nguyên tác

與子避地西康州,
洞庭相逢十二秋。
遠愧尚方曾賜履,
竟非吾土倦登樓。
久存膠漆應難並,
一辱泥塗遂晚收。
李杜齊名真忝竊,
朔雲寒菊倍離憂。

Phiên âm

Dữ tử tỵ địa tây Khang Châu[1],
Động Đình tương phùng thập nhị thu.
Viễn quý thượng phương tằng tứ lý,
Cánh phi ngô thổ quyện đăng lâu.
Cửu tồn giao tất ưng nan tịnh,
Nhất nhục nê đồ toại vãn thu.
Lý, Đỗ[2] tề danh chân thiểm thiết[3],
Sóc vân hàn cúc bội ly ưu.

Dịch nghĩa

Cùng với anh ở nơi tỵ nạn là vùng Tây Khang Châu,
Nay gặp lại ở Động Đình mười hai năm sau.
Ở nơi xa nên ngượng còn hưởng lộc vua ban,
Vì chẳng phải quê nhà nên ngại lên lầu ngóng trông.
Keo sơn còn mãi nên không khó lắm,
Đường lầy một nỗi nhục thôi cũng xong.
Lý Ưng với Đỗ Mật danh tiếng như nhau mà thật nông cạn,
Mây phương bắc, cúc lạnh càng thêm lo chia tay.

Bản dịch của Nhượng Tống

Từ ngày cùng trốn đến Khang Châu
Hơn chục năm thừa ở với nhau
Lộc nước từng chia dơ cả mặt
Quê nhà đâu phải ngại lên lầu
Đôi lòng sơn gắn bì chưa dễ
Một ngã bùn thân gượng được đâu
Lý, Đỗ thời xưa không thế nhỉ
Mây mờ cúc lạnh giục cơn sầu
(Năm 770)

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
[1] Châu này mới lập ra vào năm đầu năm Vũ Đức (618), gần huyện Đồng Cốc.
[2] Lý Ưng với Đỗ Mật, hai danh sĩ thời Hán.
[3] Không được như anh, Lý Hàm với tôi, Đỗ Phủ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Trường Sa tống Lý thập nhất Hàm