18/09/2021 03:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

90

Tác giả: Xuân Sách - Ngô Xuân Sách

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi @Lá@ vào 26/10/2008 10:06

 

Dẫu chín bỏ làm mười
   hay mười hai cũng mặc
Chẳng ai dung thiên sứ đất này
Dụ đồng đội vào trong mê lộ
Rồi bỏ đi du hí đến năm ngày.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Sách » 90