19/05/2024 15:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thính Thục tăng Tuấn đàn cầm
聽蜀僧濬彈琴

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 09:36

 

Nguyên tác

蜀僧抱綠綺,
西下峨眉峰。
為我一揮手,
如聽萬壑松。
客心洗流水,
餘響入霜鐘。
不覺碧山暮,
秋雲暗幾重?

Phiên âm

Thục tăng bão lục ỷ[1],
Tây há Nga My[2] phong.
Vị ngã nhất huy thủ,
Như thính vạn hác tùng.
Khách tâm tẩy lưu thuỷ[3],
Dư hưởng nhập sương chung.
Bất giác bích sơn mộ,
Thu vân ám kỷ trùng.

Dịch nghĩa

Sư Thục ôm cây đàn lục ỷ
Xuống phía tây ngọn núi Nga My
Vì ta phẩy tay một lần
Như nghe gió thông reo trong muôn khe suối
Nước chảy rửa sạch lòng khách
Tiếng vọng hoà vào tiếng chuông trong sương
Mê mãi không biết non xanh trời đã tối
Mây thu cũng mờ mờ giăng mấy lớp.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Tăng xứ Thục ôm đàn Lục Ỷ,
Xuống tự tây ngọn núi Nga My.
Gảy ta nghe bởi nể vì,
Suôi khe thông réo vu vi khác gì.
Nước chảy rửa sạch đi lòng khách,
Hoà tiếng chuông nhịp phách sương rơi.
Mải mê chợt tối sập trời,
Mây thu mấy lớp mù tơi giăng đầy!

(Năm 753)
[1] Tên cây đàn nổi tiếng của Tư Mã Tương Như đời Hán.
[2] Núi ở huyện Nga My, tỉnh Tứ Xuyên.
[3] Nước chảy, cũng là tên khúc đàn do Bá Nha gẩy cho Chung Tử Kỳ nghe.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Thính Thục tăng Tuấn đàn cầm