27/11/2020 10:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khoáng tính di tình
曠性怡情

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 08/11/2005 10:10

 

Nguyên tác

園成景物特精奇,
奉命羞題額曠怡。
誰信世間有此境,
遊來寧不暢神思?

Phiên âm

Viên thành cảnh vật đặc tinh kỳ,
Phụng mệnh tu đề ngạch khoáng di.
Thuỳ tín thế gian hữu thử cảnh,
Du lai ninh bất sướng thần tư ?

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Phong cảnh vườn này thực lạ ghê.
Vâng lời đề biển, thẹn tay đề.
Cõi trần đâu có nơi nào thế,
Dạo cảnh ai là chẳng phải mê!
Bài này của Giả Nghinh Xuân 賈迎春.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Khoáng tính di tình