03/04/2023 06:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trùng quá Vạn Liễu đình
重過萬柳亭

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 14:54

 

Nguyên tác

樹猶如此我何堪,
泯跡回頭未易談。
風景不殊人事改,
十年重到柳亭南。

Phiên âm

Thụ do như thử ngã hà kham,
Mẫn tích hồi đầu vị dị đàm.
Phong cảnh bất thù nhân sự cải,
Thập niên trùng đáo Liễu đình nam.

Dịch nghĩa

Cây vẫn còn như thế, ta chịu sao nổi,
Dấu vết tiêu tan, nhìn lại chưa dễ bàn.
Phong cảnh không khác, việc đời thay đổi,
Mười năm nay mới lại đến phía nam Liễu đình.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Cây cối còn đây, rối dạ ta,
Ngậm ngùi dấu cũ khó nhìn ra.
Vẫn phong cảnh ấy, đời thay đổi,
Đình Liễu mười năm lại ghé qua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Trùng quá Vạn Liễu đình