29/11/2020 00:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Công An tống Lý nhị thập cửu đệ Tấn Túc nhập Thục, dư há Miện Ngạc
公安送李二十九弟晉肅入蜀,餘下沔鄂

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/05/2015 10:54

 

Nguyên tác

正解柴桑纜,
仍看蜀道行。
檣烏相背發,
塞雁一行鳴。
南紀連銅柱,
西江接錦城。
憑將百錢蔔,
飄泊問君平。

Phiên âm

Chính giải Sài Tang lãm,
Nhưng khan Thục đạo hành.
Tường ô tương bối phát,
Tái nhạn nhất hàng minh.
Nam kỷ liên Đồng Trụ,
Tây giang tiếp Cẩm thành[1].
Bằng tương bách tiền bốc,
Phiêu bạc vấn Quân Bình[2].

Dịch nghĩa

Lúc mở cái dây neo ở Sài Tang,
Mà lại thấy đi đường về Thục.
Quạ trên cột buồm hiện ra kia,
Một hàng nhạn từ biên giới kêu vang.
Chuyến đi về phía nam sẽ gần tới nơi có Đồng Trụ,
Đi thuyền trôi về phía tây sẽ gặp thành Cẩm Quan.
Nhờ chú mang trăm tiền đi xem bói,
Hỏi Quân Bình về cái số long đong.

Bản dịch của Phạm Doanh

Sài Tang nay kéo neo,
Đường Thục lại hướng tới.
Cứ căng lưng: quạ buồm,
Một hàng kêu: nhạn ải.
Gần Cột đồng, nam xuôi,
Giáp thành Gấm, tây nổi.
Hãy lấy trăm đồng tiền,
Quân Bình, lênh đênh bói.
(Năm 768)

[1] Tức Cẩm Quan thành, hay Thành Đô.
[2] Tự của Nghiêm Tuân, người đời Hán, sống ở Thành Đô, có tài nhưng lấy nghề bói toán để sinh sống, ông thường treo trăm đồng tiền ở đầu cây gậy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Công An tống Lý nhị thập cửu đệ Tấn Túc nhập Thục, dư há Miện Ngạc