01/07/2022 03:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũ trụ - cô đơn
L'univers-solitude

Tác giả: Paul Éluard - Eugène Émile Paul Grindel

Nước: Pháp
Đăng bởi bruce lee vào 01/03/2008 23:07

 

Nguyên tác

Villages de la lassitude
Où les filles ont les bras nus
Comme des fontaines
La jeunesse grandit en elles
Et rit sur la pointe des pieds.

Villages de la lassitude
Où tous les êtres sont pareils.

Bản dịch của Bằng Việt

Những làng quê trông mỏi mệt
Các thiếu nữ phơi ra những cánh tay trần
Giống những vòi nước chảy
Tuổi xuân lớn lên trong các cô
Và cười với bước chân trên từng đầu ngón
Những làng quê trông mỏi mệt
Mọi sinh vật trong làng đều tất thảy giống nhau...
Nguồn: Lettres à Gala, 1924-1948, Gallimard, 1984

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Éluard » Vũ trụ - cô đơn