19/08/2022 05:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trú Cổ Quý sơn kỳ 2
駐古貴山其二

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2020 15:52

 

Nguyên tác

旌旗拂拂暮風多,
落葉紅於二月花。
回首人生非夙昔,
悲歡情緒亂如麻。

Phiên âm

Tinh kỳ phất phất mộ phong đa,
Lạc diệp hồng ư nhị nguyệt hoa.
Hồi thủ nhân sinh phi túc tích,
Bi hoan tình tự loạn như ma.

Dịch nghĩa

Cờ quạt bay phần phần, gió chiều thổi vù vù,
Lá rụng, sắc đỏ còn hơn cả hoa tháng hai.
Quay đầu nhìn lại, đời người chẳng còn như xưa,
Tình cảm vui buồn rối như mớ bòng bong.

Bản dịch của Hải Anh

Cờ bay phần phật gió vù vù,
Lá rụng hồng hơn những cánh hoa.
Nhìn lại đời người thay đổi quá,
Vui buồn trăm mối rối như tơ.
Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Trú Cổ Quý sơn kỳ 2