29/10/2021 05:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng sơn đính Thiên Phúc tự chung lâu
登山頂天福寺鐘樓

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 29/12/2014 22:03

 

Nguyên tác

容人一路可躋攀,
鳥自幽棲花自閒。
千古樓臺私世界,
半年雲雨會禪關。
烟光著樹藏孤峝,
鐘響隨風落滿山。
興入高空誰自禁,
紛囂回首覺人還。

Phiên âm

Dung nhân nhất lộ khả tê phan,
Điểu tự u thê, hoa tự nhàn.
Thiên cổ lâu đài tư thế giới,
Bán thiên vân vũ hội thiền quan.
Yên quang trước thụ tàng cô động,
Chung hưởng tuỳ phong lạc mãn san.
Hứng nhập cao không thuỳ tự cấm,
Phân hiêu hồi thủ giác nhân hoàn.

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Vin từng vách đá cứ leo lên,
Chịm đậu, hoa cuời rất tự nhiên.
Muôn kiếp lâu đài lập thế giới,
Nửa trời, mưa gió hội chùa chiền.
Mây bay, cỏ mọc ẩn trong động,
Gió thổi, chuông ngân khắp mọi miền.
Ai lại cấm ai lên núi thẳm?
Quay nhìn trần thế lắm ưu phiền
Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Đăng sơn đính Thiên Phúc tự chung lâu