14/08/2022 19:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gia Định tam thập cảnh - Long Xuyên tửu đĩnh

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2018 15:25

 

Phiên âm

Nhất hoằng di lịch dục ô long,
Từ khước Hồ trần nhập đế phong.
Chiếm đắc xuân quang quy trạch quốc,
Đái tương hào hứng mãn hoa cùng.
Giải tinh chúc chử hoàng hoa ly,
Mại tuý hào bao bạch mật phong.
Hải nội tương phùng giai mạc nghịch[1],
Giao tình như thuỷ đạm hoàn nồng[2].

Dịch nghĩa

Một đường nước đọng rồng đen đến tắm,
Từ khi sạch bụi Hồ nhập vào bờ cõi của vua ta.
Trở về đất nước dồi dào ân trạch, chiếm được ánh xuân quang.
Chở niềm hào hứng đầy thuyền hoa.
Giã rượu, cháo nấu với cá hoa,
Muốn say, thịt nướng, mật ong trắng.
Người tứ phương gặp nhau đến thân mật,
Tình bạn chơi như nước đạm mà vẫn nồng.

Bản dịch của Hoài Anh

Đường nước đọng tắm rồng đen,
Bụi Hồ rũ sạch nhập miền đất ta.
Chếm xuân quang cõi êm hoà,
Chở niềm hào hứng thuyền hoa bềnh bồng.
Giã rượu, cháo nấu cá đồng,
Mua say, thịt nướng, mật ong trắng màu.
Bốn phương tri kỷ gặp nhau,
Giao tình như nước đạm sau lại nồng.
Long Xuyên là vùng Long Xuyên gần Châu Đốc ngày nay, không phải Long Xuyên huyện là tên cũ của Cà Mau.

Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006
[1] Không nghịch với nhau. Vui giận mừng lo thảy đều một ý, sống chết còn mất như một.
[2] Do câu “Quân tử chi giao đạm nhược thuỷ” (Người quân tử chơi với nhau đạm như nước).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Gia Định tam thập cảnh - Long Xuyên tửu đĩnh