26/05/2024 12:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình và đất

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 05/05/2021 20:35

 

Ve sầu nhớ nắng sân trường
Còn anh nhớ tóc chia đường sầu thương
Nửa đời mặc áo tha hương
Nửa đời gom lại yêu thương tật nguyền

Ngựa hồng nhớ cỏ thảo nguyên
Như anh nhớ mãi mối duyên tình cờ
Từ bao lâu đã hẹn chờ…
Núi sông tan vỡ sao giờ gặp nhau?

Ngàn năm trầu vẫn ôm cau
Triệu mùa mưa nắng ôm nhau chẳng rời
Đôi ta lỡ hẹn nửa đời
Xin còn giữ lại nửa đời thiết tha

Hải âu mỏi cánh trùng xa
Đường về còn ngại phong ba mịt mù
Ngàn năm chưa hết oán thù
Lam Sơn, Vạn Kiếp hờn chưa phai nhoà.
2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Tình và đất