05/06/2023 03:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thứ Trương Trọng Cử thi vận kỳ 1
次張仲舉詩韻其一

Tác giả: Tôn Phần - 孫蕡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/09/2021 15:32

 

Nguyên tác

重重疊疊水南峰,
五五三三石上松。
釣艇恰歸春雨至,
草亭猶是白雲封。

Phiên âm

Trùng trùng điệp điệp thuỷ nam phong,
Ngũ ngũ tam tam thạch thượng tùng.
Điếu đĩnh kháp quy xuân vũ chí,
Thảo đình do thị bạch vân phong.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Núi nhô trùng điệp phía nam sông,
Ghềnh đá mọc lên dăm gốc tùng.
Thuyền câu trở mũi mưa xuân đến,
Thảo đình mây trắng phủ mênh mông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Phần » Thứ Trương Trọng Cử thi vận kỳ 1