02/10/2022 18:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc Trì Châu Đỗ viên ngoại “Đỗ Thu Nương thi”
讀池州杜員外杜秋娘詩

Tác giả: Trương Hỗ - 張祜

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/06/2014 10:09

 

Nguyên tác

年少多情杜牧之,
風流仍作杜秋詩。
可知不是長門閉,
也得相如第一詞。

Phiên âm

Niên thiếu đa tình Đỗ Mục chi,
Phong lưu nhưng tác “Đỗ Thu thi”.
Khả tri bất thị Trường Môn[1] bế,
Dã đắc Tương Như[2] đệ nhất từ.

Dịch nghĩa

Đỗ Mục Chi trẻ tuổi giàu tình cảm,
Giàu tiền lại viết bài về Đỗ Thu Nương.
Mới thấy không bị bỏ phế trong cung Trường Môn,
Thì Tương Như đã không viết được một bài phú tuyệt hay.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đỗ Mục Chi đa tình tuổi nhỏ
Lại phong lưu viết "Đỗ Thu thi"
Trường Môn nếu chẳng chuyện gì
Tương Như thơ phú dễ chi tuyệt vời
Đỗ viên ngoại tức Đỗ Mục, thi nhân thời Vãn Đường. Đỗ Thu Nương là nữ nhân nổi tiếng thời Trung Đường, mười lăm tuổi đã về làm vợ lẽ Lý Ký đang giữ chức Tiết độ sứ Trấn Hải. Về sau Lý Ký làm phản, bị giết, vua Mục Tông tiếc bà có tài làm thơ, cho vào kinh dạy học một thời gian rồi thả về dân dã. Đỗ Mục thấy bà già nua sống trong cảnh nghèo túng, cảm thương viết một bài thơ về tình cảnh của bà.

[1] Cung điện đời Hán dùng làm nơi cho các cung nữ (kể cà hoàng hậu) bị thất sủng cư ngụ.
[2] Tức Tư Mã Tưong Như, người có tài làm thơ phú đời Hán. Khi Trần hoàng hậu bị thất sủng ở cung Trường Môn, có sai người đem 10 cân vàng nhờ Tương Như làm cho bài phú tả nỗi lòng ăn năn, hối hận. Vua Hán Vũ Đế xem xong, lại yêu thương bà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Hỗ » Độc Trì Châu Đỗ viên ngoại “Đỗ Thu Nương thi”