26/06/2024 03:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trà Sơn hạ tác
茶山下作

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 11/11/2013 09:21

 

Nguyên tác

春風最窈窕,
日曉柳村西。
嬌雲光占岫,
健水鳴分溪。
燎巖野花遠,
戛瑟幽鳥啼。
把酒坐芳草,
亦有佳人攜。

Phiên âm

Xuân phong tối yểu điệu,
Nhật hiểu Liễu Thôn tây.
Kiều vân quang chiếm tụ,
Kiện thuỷ minh phân khê.
Liệu nham dã hoa viễn,
Kiết sắt u điểu đề.
Bả tửu toạ phương thảo,
Diệc hữu giai nhân huề.

Dịch nghĩa

Gió xuân thật muôn vàn yểu điệu
Buổi sáng sớm ở phía tây làng Liễu Thôn
Những đám mây đẹp rọi sáng khắp những đồi chè tròn như cái ô
Nước suối xuân dâng đầy, chảy cuồn cuộn từ khắp ngả đổ về
Những đốm lửa nổi trên sườn núi xanh đen như những đoá hoa nơi xa tận chân trời
Tiếng chim hót trong đêm nghe như tiếng đàn sắt nhẹ nhàng
Nâng chén rượu ngồi trên ổ cỏ khô thơm
Lại có thêm cả người đẹp ngồi bên

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Gió xuân yểu điệu muôn vàn
Mặt trời sáng chiếu tây làng Liễu Thôn
Mây lành rọi sáng trên nương
Đồi xanh bát úp trùm vương bóng chè
Ào ào khắp ngả đổ về
Nước dâng đầy ắp bốn bề suối sa
Sườn non đốm lửa nhập nhoà
Như hoa thắp sáng hút xa chân trời
Tiếng chim đêm nghe chơi vơi
Thoảng như cầm sắt nhẹ lời êm êm
Ổ cỏ thơm ta ngồi trên
Tay nâng chén rượu cạnh bên người tình

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Trà Sơn hạ tác