29/05/2023 19:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giá như anh đến

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 11/05/2021 06:14

 

Thoang thoảng không gian mùi thị chín,
chợt hồn đẹp Tấm ngày xưa.
Bâng khuâng  giữa lòng bịn rịn,
giá như anh đến thì vừa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Giá như anh đến