23/09/2020 13:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiếm nơi cha thảo mẹ hiền

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/06/2019 23:02

 

Kiếm nơi cha thảo mẹ hiền,
Gửi thân khuya sớm, bạc tiền không ham.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Kiếm nơi cha thảo mẹ hiền