29/06/2022 17:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khi đến thăm người

Tác giả: Trịnh Bửu Hoài

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/09/2010 18:49

 

Nhà xưa cửa khép như tờ
Anh qua hồn chạm đôi bờ tịch liêu
Trên đầu một tiếng chim kêu
Một bông hoa rụng rơi chiều hư vô
Nguồn: Thơ Trịnh Bửu Hoài, NXB Đồng Nai, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Bửu Hoài » Khi đến thăm người