05/12/2022 13:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Chiêu Quân đồ
題昭君圖

Tác giả: Vương Miện - 王冕

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2019 21:47

 

Nguyên tác

紛紛爭賂毛延壽,
今日丹青竟不傳。
萬事無過眞實處,
後人贏得寫嬋娟。

Phiên âm

Phân phân tranh lộ Mao Diên Thọ,
Kim nhật đan thanh cánh bất truyền.
Vạn sự vô qua chân thật xứ,
Hậu nhân doanh đắc tả thiền quyên.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đua nhau hối lộ Mao Diên Thọ,
Đến nay hoạ ấy chẳng còn truyền.
Mọi việc không qua tính chân thật,
Người sau vẽ đúng nét thiền quyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Miện » Đề Chiêu Quân đồ