30/01/2023 08:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ba nữ dao
巴女謠

Tác giả: Vu Hộc - 于鵠

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2014 10:26

 

Nguyên tác

巴女騎牛唱竹枝,
藕絲菱葉傍江時。
不愁曰暮還家錯,
記得芭蕉出槿籬。

Phiên âm

Ba nữ kỵ ngưu xướng "Trúc chi",
Ngẫu ty lăng diệp bạng giang thì.
Bất sầu viết mộ hoàn gia thác,
Ký đắc ba tiêu xuất cẩn ly.

Dịch nghĩa

Cô bé đất Ba cưỡi trâu miệng hát bài "Cành trúc",
Trong lúc hoa sen đang hé nhị và lá ấu um tùm bên ven sông.
Cô không sợ lạc đường về khi trời đang xập tối,
Vì cô nhớ nhà có khóm chuối cao vượt khỏi hàng rào dâm bụt.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cô bé cưỡi trâu hát "Trúc chi"
Ven sông sen, ấu lúc đương thì
Chẳng lo trời tối không về được
Chuối vượt hàng rào, dấu đã ghi
Ba là tên một nước thời cổ, nay là huyện Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vu Hộc » Ba nữ dao