18/05/2021 14:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hay là

Tác giả: Hollo Andras

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 15/04/2008 22:06

 

Bản dịch của Trương Đăng Dung

Hư vô ẩn mình trong thế giới
hay là thế giới
ẩn mình trong Hư vô?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hollo Andras » Hay là