06/12/2021 19:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh hoài cổ tích kỳ 1 - Dữu Tín gia
詠懷古跡其一-庾信家

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 17:54

 

Nguyên tác

支離東北風塵際
漂泊西南天地間
三峽樓臺淹日月
五溪衣服共雲山
羯胡事主終無賴
詞客哀時且未還
庾信平生最蕭瑟
暮年詩賦動江關

Phiên âm

Chi ly đông bắc phong trần tế,
Phiêu bạc tây nam thiên địa giam.
Tam Giáp[1] lâu đài yêm nhật nguyệt,
Ngũ Khê[2] y phục cộng vân san.
Yết Hồ sự chủ chung vô lại,
Từ khách ai thời thả vị hoàn.
Dữu Tín[3] bình sinh tối tiêu sắt,
Mộ niên thi phú động giang quan.

Dịch nghĩa

Lưu lạc giữa gió bụi miền Đông Bắc,
Phiêu dạt trong khoảng trời đất miền tây nam.
Lâu đài miền Tam Giáp dàu dãi lâu ngày dưới bóng mặt trời, mặt trăng,
Quần áo của người miền Ngũ Khê xen lẫn cùng mây, núi.
Rợ Yết thờ chúa (phản phúc bất thường), cuối cùng không thể tin được,
Nhà thơ xót thương thời thế, hãy còn chưa trở về.
Bình sinh Dữu Tín rất buồn bã, thê lương,
Lúc tuổi già, thơ phú cảm động miền sông, ải.

Bản dịch của Chi Điền

Lạc loài gió bụi miền Đông Bắc,
Phiêu bạt Tây Nam giữa đất trời.
Tam Hiệp nắng mưa mòn các thự,
Ngũ-Khê xiêm áo lẫn ngàn mây.
Rợ Hồ phản phúc khôn lường được,
Thi sĩ ưu thời chửa trở về.
Dữu Tín bình sinh buồn vạn cổ
Núi sông thương cảm một nguồn thi.
(Năm 766)

Dữu Tín 庾信 (513-581) tự Tử Sơn 子山, tên hồi nhỏ là Lan Thành 蘭成, người nước Lương thời Nam triều. Khi Lương Nguyên Đế 梁元帝 tức vị có phong ông làm tả vệ tướng quân, đi sứ lập được nhiều công lao, cùng tột là chức khai phủ. Văn ông diễm lệ, sánh vai cùng Từ Lăng 徐陵 tạo nên Từ Dữu thể 徐庾體.

[1] Còn đọc là Tam Hiệp. Ba kẽm ở giữa khoảng Tứ Xuyên, Hồ Bắc, gồm Tây Lăng giáp, Vu giáp và Cù Đường giáp.
[2] Năm dòng nước ở Hồ Nam và Quý Châu. Đây là nơi của bộ tộc Khê, ăn vận khác với người thời Đường.
[3] Một nhà văn nổi tiếng triều Lương, đời Nam Bắc triều. Đi sứ đến triều Chu ở miền Bắc, bị giữ lại. Tại Chu, tuy được quý hiển, nhưng vẫn nhớ cố hương, làm ra bài Ai Giang Nam phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Vịnh hoài cổ tích kỳ 1 - Dữu Tín gia