24/09/2021 23:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại nghĩ đông hàn dạ tái bắc chinh phu tư khuê phụ
代擬冬寒夜塞北征夫思閨婦

Tác giả: Tống Duy Tân - 宋維新

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/10/2010 21:54

 

Phiên âm

Đông thiên lật liệt sóc phong xuy,
Điêu đẩu truyền thanh lậu chuyển trì.
Man ngoại na tri khuê tứ thiết,
Mạn tương quých thiệt thuyết thù ly.

Dịch nghĩa

Trời đông lạnh ngắt gió bấc thổi
Tiếng điêu đẩu chuyển nối nhau thời khắc trôi chầm chậm
Người dân Thượng biết đâu nỗi nhớ da diết về nơi khuê phòng
Cứ đem lưỡi chim bồ chao nói giọng líu lô

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Lạnh ngắt trời đông gió bấc vù
Chậm đưa tiếng đẩu giọng đồng hồ
Rợ người đâu biết tình khuê não
Đem giọng bồ chao hót líu lô
Nguồn: Tống Duy Tân - Cuộc đời và thơ văn, NXB Văn hoá thông tin, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tống Duy Tân » Đại nghĩ đông hàn dạ tái bắc chinh phu tư khuê phụ