26/10/2021 05:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng rao đêm

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 09/02/2015 22:21

 

"Bánh chưng, bánh khúc, bánh gai"
Tiếng rao khắc khoải bên ngoài nhặt thưa
Mấy ai dừng lại hỏi mua
Khúc chìm nổi, khúc gió mưa cuộc đời...
Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Tiếng rao đêm