27/11/2020 23:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 08
和參贊大臣行營賞菊十詠又賦十詠其八

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 14:06

 

Nguyên tác

一天霜露滿江城,
何處移來四五莖。
料想故園秋色好,
黄花香共桂香清。

Phiên âm

Nhất thiên sương lộ mãn giang thành,
Hà xứ di lai tứ ngũ hành.
Liệu tưởng cố viên thu sắc hảo,
Hoàng hoa hương cộng quế hương thanh.

Dịch nghĩa

Một trời sương móc đầy thành bên sông,
Từ đâu dời tới bốn năm giẻ.
Tưởng tượng vườn cũ vẻ thu tươi đẹp,
Mùi hương cúc cùng hương quế thoang thoảng.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Một trời sương móc ngợp giang thành,
Dời tới từ đâu mấy nhánh xanh.
Những tưởng vườn xưa thu sắc thắm,
Hoa vàng cùng quế ngát hương thanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 08