21/08/2022 04:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điều 12

Tác giả: Nhữ Đình Toản - 汝廷瓚

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi 阮嘉平 vào 18/09/2021 15:44

 

Mấy người sương phụ thiếu niên,
Tuy con chưa có giữ gìn càng ghê.
Tang trung[1] táng tế giữ lề,
Chẳng nên chuyên lấy của về làm tư.
Nguồn:
1. Trần Trọng Kim, Les 47 Articles du Catéchisme moral de l’Annam d’autrefois, Trung Bắc tân văn xuất bản, Hà Nội, 1928
2. “Điều lệ giáo hoá triều Lê”, Nam Phong tạp chí, số 88, tháng 10-1924
[1] Tang trung 喪中 là trong lúc có tang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhữ Đình Toản » Điều 12