20/01/2022 20:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khoảng cách

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MaiHoa vào 19/05/2008 23:16

 

Thiên hà nào hơn xa em liền cạnh
Mộng trăm năm chia lạnh một hiểu lầm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Khoảng cách