29/09/2020 04:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tường hữu từ 1
墻有茨 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 23:25

 

Nguyên tác

墻有茨,
不可掃也。
中冓之言,
不可道也。
所可道也,
言之醜也。

Phiên âm

Tường hữu từ,
Bất khả tảo dã.
Trung cấu chi ngôn,
Bất khả đạo dã,
Sở khả đạo dã,
Ngôn chi xú dã.

Dịch nghĩa

Bức tường có dây từ mọc bám vào,
Không thể quét trừ cho sạch được (vì nếu nhổ dọn thì hư tường).
Lời dâm dật trong khuê phòng,
Không thể nói ra được.
Điều mà nói ra được,
Thì xấu xa nhuốc nhơ cho lời nói.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Bức tường bị bám dây từ,
Không sao quyét dọn mà trừ cho xong.
Những lời trong chốn khuê phòng,
Không sao mở miệng mà hòng nói ra.
Những điều nói được toàn là,
Hoang dâm nhơ nhuốc xấu xa cho lời.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

từ: dây tật lê, mọc lan ra, trái có ba góc hay đâm vào người.
trung cấu: nói cái nhà chất chứa những cây gỗ, chốn khuê phòng.
đạo: nói.
xú: xấu.

Thuyết xưa cho là Tuyên Công chết, Huệ Công (con kế vị còn nhỏ tuổi), người anh con của mẹ thứ, tên Ngoạn phạm thượng, thông dâm với Tuyên Khương (mẹ của Huệ Công). Cho nên nhà thơ mới làm bài này để châm biếm.
Nói việc trong khuê phòng là điều xấu xa không thể nói ra được. Cứ lý mà suy thì hoặc có đúng như thế.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Tường hữu từ 1