09/05/2021 18:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng người một nửa bài thơ

Tác giả: Trần Thế Vinh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/11/2014 06:03

 

Sương đêm
Bạc nửa mái nhà
Cánh cửa mở
Vầng trăng khuya đã khuyết
Soi nửa bài thơ đang viết...

Mai này
Sáng một mặt trời
Hiện rõ lối đi phơi bày sự vật
Em chợt đến. Tóc che nửa mặt
Ẩn nửa vành môi
Ẩn nửa lời tình!

Nửa bài thơ dang dở chưa in
Tặng nửa vành môi giấu trong sợi tóc
Tặng cho ta
Bóng trăng đang khuyết
Tặng cho người
Sương bạc mái hiên...
Nguồn: Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Thế Vinh » Tặng người một nửa bài thơ