29/06/2022 11:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phu xe than trời mưa bài 8

Tác giả: Khương Hữu Dụng

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 20/06/2008 21:29

 

Kẻ thánh thần, sao kẻ ngựa trâu
Trời thương ai, há với ai thù?
Cũng tai mắt cả, ai hình gỗ
Mà đói nghèo riêng chịu gánh sầu?
Thềm bậc khéo chia trên lấn dưới
Lầm than ngán nỗi đít liền đầu
Cho hay đường sống cay chua nhĩ
Gắng sức gầy ra kiếp khác sau.
Thế Nhu

Nguồn: Tiếng dân, số 760, 12-1-1935

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Hữu Dụng » Phu xe than trời mưa bài 8