15/04/2021 07:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cầu đổ

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2012 10:16

 

Một lề đá mỏng bắc qua mương
Thuận lợi đi mau kịp trống trường
Chẳng hiểu vì sao nghiêng trụt xuống
Ai đành dứt nghĩa nẻo quê hương
2-3-1998
Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt Yến Lan, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Cầu đổ