01/07/2022 15:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái tên

Tác giả: Y Phương - Hứa Vĩnh Sước

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 28/05/2009 14:24

 

Cha mẹ đặt cho anh một cái tên
Dùng để gọi mỗi khi người âu yếm
Dùng để ta mỗi khi người trách mắng
Một cái tên không được phép lãng quên

Nhưng rồi anh tự đặt cho mình một cái tên
Ấm nóng
Rạo rực một thời

Đã xa rồi
Anh chỉ còn cái tên
Người biết và cả người chưa từng thấy
Đều gọi anh bằng cái tên lang bang ấy

Và bây giờ
Khi gọi cái tên ấy lên
Con đường đang đi bỗng mở ra
Một thời non trẻ và rồ dại.
Cao Bằng, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Y Phương » Cái tên